Willem-Jaap

Junior Developer

Van kinds af aan ben ik bezig met uitvogelen hoe dingen werken, hierdoor was mijn interesse op technisch vlak al op jonge leeftijd aanwezig. Op de middelbare school kwam ik in aanraking met programmeren, ik heb mezelf toen aangeleerd om simpele vraag en antwoord bots te maken, ook probeerde ik mijn eigen website te maken. Daarnaast was er op school een technisch keuzevak waarbij je mocht bouwen en programmeren op een Arduino.

Na het afronden van mijn middelbare school was het dan ook een logische stap om de opleiding Applicatie- & Mediaontwikkelaar / Software developer te volgen op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Nadat een vriend en klasgenoot van mij stage liep bij Emerit kregen wij (Diederick, Frans en ik) de kans om parttime aan de slag te gaan als developer. Wij kregen toen direct de vrijheid om zelf technische keuzes te maken en mochten zelf iniatief nemen bij het maken van beslissingen over het door ons te ontwikkelen project.
Enkele maanden later was het tijd voor mijn afstudeerstage, deze kon ik volgen bij Emerit. Als examenopdracht kreeg ik de uitdagende opdracht om in een klein team een kassasysteem te ontwikkelen met een koppeling tussen het door Emerit ontwikkelde e-commerce systeem XShop en het kassasysteem. Andere features zijn o.a. voorraadbeheer, content management voor producten, merken, klanten.Wij mochten alle technische beslissingen zoals techstack en project structuur zelf maken, mits onderbouwd. Dit gaf zeker een gevoel van vertrouwen in ons kunnen en denken.

Ik houd mezelf bezig met alle kanten van development, maar verwacht te komende tijd mijn specialisme uit te breiden in UI/UX Development.