Rob Kroon - Projectmanager IT/CRM

St. Scholierenvervoer Zeeland

Emerit heeft in opdracht van de stichting Scholierenvervoer Zeeland zorg gedragen voor het opnieuw structureren van de financiele en administratieve afhandeling van het openbaar vervoer voor scholieren in de provincie Zeeland.

Stichting Scholierenvervoer Zeeland

De stichting (kortweg SSZ) heeft als doelstelling “Het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het vervoer van de scholieren van het voortgezet onderwijs in Zeeland”.
Er zijn in totaal 17 basis-, voortgezet onderwijs- en mbo-scholen aangesloten bij de stichting, met bij elkaar 31 vestigingen / locaties. Hierdoor is SSZ een krachtig aanspreekpunt richting de vervoerder (Connexxion) en de provincie.

Vraagstelling

SSZ heeft in het eerste kwartaal van 2015 de vraag neergelegd op welke manier gezorgd kon worden voor het toepassen van Reizen op rekening voor scholieren in de provincie Zeeland. Emerit heeft in dit proces geinventariseerd welke automatiseringsprocessen hiervoor essentieel zijn, en het project op haalbaarheid getoetst.

Vervolgens is gekozen voor een tussenoplossing, waarin zowel Connexxion als de scholen (verenigd binnen SSZ) tevreden was, en waarvan de automatisering binnen enkele maanden haalbaar was.

Wat heeft Emerit gedaan?

In dit project heeft Emerit het volledige IT project namens SSZ begeleid en uitgevoerd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Connexxion en directe koppelingen uitgewerkt. Verder heeft SSZ de beschikking gekregen over een geheel nieuwe website, inclusief een uitgebreide back-office voor de verantwoordelijke vervoerscoördinatoren van de verschillende scholen.

De nieuwe software heeft directe koppelingen met drie verschillende leerling-administratiesystemen:

  • EduArte (mbo)
  • Magister
  • SOM

Daarnaast worden de abonnementsaanvragen door middel van een directe koppeling met Connexxion gecommuniceerd. Ook de door Connexxion geregistreerde ritten binnen het abonnement worden automatisch opgehaald en verwerkt.